Homepage / Voorbereiding bodemsanering / Opbreken van openbare grond (inclusief wegen)
Opbreken van openbare grond (inclusief wegen)

Toepasselijke regelgeving
Gemeentelijke grond: gemeentelijke verordening (algemene plaatselijke verordening = APV)

Provinciale wegen: provinciale wegenverordening

Toepasselijke vergunning/melding
Voor onder meer het opbreken van het wegdek of het graven in de weg, alsmede daarbij behorende ruimten (bermen, trottoirs) kan op grond van de gemeentelijke APV een ‘opbreekvergunning’ vereist zijn. Raadpleeg hiervoor de APV of vraag dit na bij de gemeente.

Als het gaat om provinciale wegen kan een ontheffing vereist zijn. Deze is aan te vragen via het Omgevingsloket Online of rechtstreeks bij provincie (kan per provincie verschillen).

Bevoegd gezag
Gemeentelijke grond: Gemeente,
 Provinciale wegen: provincie

Algemene opmerking
Bij deze categorie gaat het bijvoorbeeld om het leggen van kabels, buizen, duikers of het plaatsen van borden ten behoeve van de werkzaamheden maar ook om eventuele ontgravingswerkzaamheden ten behoeve van de bodemsanering.